W sobotę 15 grudnia w Kijowie startuje dwudniowy turniej ovrclockingu, którego gospodarzami są Asus Rosja i Asus Ukraina.

Skomentuj na stronie głównej portalu ...