Ktoś może wie o co biega??? Jakiś czas było normalnie a teraz pojawia się na starcie okno i taki opis w nim (po zamknięci wszystko chodzi chyba normalnie)
Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


************** Tekst wyjątku **************
System.Management.ManagementException: Invalid class
w System.Management.ManagementException.ThrowWithExt endedInfo(ManagementStatus errorCode)
w System.Management.ManagementEventWatcher.Start()
w MSI.SCM.SCMII.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
w MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
SCM
Wersja zestawu: 10.12.9132.0
Wersja Win32: 10.012.09132.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18037 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18022 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
WPFOSD
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
WindowsBase
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
PresentationCore
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18033 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Management
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
MSIECO
Wersja zestawu: 1.0.1005.2001
Wersja Win32: 1.0.1005.2001
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------


************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.


Na przykład:


<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.